Jak vybrat baterii na motorku

JAK VYBRAT BATERII

Výrobci nabízí motobaterie různých kapacit, s různým výkonem. Baterie do motorky lze využít i u mopedu, skútru, čtyřkolky, sněžného skútru, vodního skútru, motorových saní, motorového člunu, atd.
Baterie jsou důležitou součástí motocyklů, jelikož zajišťují dodávku energie všem elektrickým součástem. Velká část moderních strojů bez správného akumulátoru ostatně ani nenastartuje. Aby baterie v motocyklu správně pracovala, musí s ním být kompatibilní. Existuje několik způsobů, jak vybrat vhodnou baterku pro svou mašinu. Rozhodujících je několik parametrů - rozměry, pólování, napětí, startovací proud a umístění odvětrávání.
Pokud máte k motocyklu příručku od výrobce, pak byste potřebné parametry baterie měli nalézt v ní. Obdobně můžete specifikace dohledat zadáním typu svého motocyklu do filtru vyhledávače v našem e-shopu. Nemusí to však fungovat vždy, zejména u starších či atypických motorek. V takovém případě si parametry můžete odvodit od současné baterie, eventuálně se nás doptat přímo.

Akumulátory se nejčastěji rozdělují do kategorií podle použité konstrukce – technologie výroby:

Baterie zaplavené KONVENČNÍ (s kapalným elektrolytem) údržbové:  

Baterie vyžadující údržbu jsou nejstaršími a dnes klasickými akumulátory. Takový akumulátor snadno identifikujeme tím, že na víku jsou šroubovací inspekční zátky, které slouží ke kontrole hladiny elektrolytu a případnému doplňování destilované vody. Tento typ akumulátorů s elektrodami zaplavenými vodným roztokem kyseliny sírové – elektrolytem, vyžaduje údržbu, i když dnes relativně nenáročnou. Tato údržba spočívá v pravidelné kontrole předepsané hladiny elektrolytu, která činností akumulátoru klesá jednak přirozeným odparem, jednak „plynováním“, tedy elektrolýzou - rozkladem H2O na kyslík a vodík, při nabíjení. Do akumulátoru doléváme výhradně destilovanou vodu, případně kontrolujeme hustotu elektrolytu. Vodu si zvládnete dolít sami, kontrolou hustoty ale raději pověřte servis.
 

Baterie zasáknuté AGM (MF, SLA) bezúdržbové:

AGM baterie mají elektrolyt zasáknutý ve skelném rounu (tenké separátory velikosti elektrody vyrobený ze skelných vláken) a často se mylně zaměňují za gelové. Gelové moto-baterie jsou ale spíš výjimkou. Drtivá většina motorek je osazena typem AGM. Mnoho slavných výrobců, jako např. YUASA, vůbec gelové motobaterky nevyrábí!
Pod pojmem bezúdržbový akumulátor rozumíme, že u nich odpadá pravidelná inspekce hladiny elektrolytu. I přesto je ale vhodné čas od času zkontrolovat stav elektrod – svorek. Jejich oxidace je samozřejmě na závadu, protože omezuje proces nabíjení či naopak výdeje energie. Dotáhneme tedy na svorkách všechny šroubové spoje, případně je ošetříme pastou proti korozi. Do údržby můžeme zahrnout také pravidelné dobíjení akumulátoru, obzvlášť během zimní odstávky mašiny. V těchto bodech se údržbě nevyhneme s žádným akumulátorem.
MF = (Maitenance Free) se označují plně bezúdržbové akumulátory. Jedná se buď o AGM nebo gelové baterie.


SLA = (Sealed Lead Acid) se označují plně bezúdržbové hermeticky uzavřené olověné kyselinové akumulátory (již naplněné elektrolytem z výroby).

 

Baterie Gelové: konstrukce gelového akumulátoru je podobná každému jinému akumulátoru. Obsahuje sestavu kladných a záporných mřížek, oddělených celkem běžným separátorem. Elektrolyt je zde ale vázán v tixotropním křemičitém gelu (SiO2), nikoliv v separátoru jako u AGM! Zjednodušeně je gelový akumulátor konstrukčně velice podobný akumulátoru se zaplavenými elektrodami, jen místo tekutého elektrolytu obsahuje gel, tedy elektrolyt v křemičité suspenzi. Ani zde, stejně jako u akumulátoru AGM, nehrozí vylití elektrolytu, ať už při náklonu nebo převržení. Výhodou gelové koncepce je nižší citlivost na vyšší provozní teplotu, kdy například u AGM může za vysokých teplot při nabíjení dojít k tzv. teplotnímu zkratu a následkem může být zničení celého akumulátoru. Stejně jako u technologie AGM jsou gelové akumulátory bezúdržbové, se zvýšenou kapacitou při snížené hmotnosti. Lépe snášejí provoz za zvýšených teplot a hlubší vybíjení.
 
Baterie Li-Ion: (Lithium-iontová) technologie baterií, která se velmi často využívá u spotřební elektroniky. Baterie poskytují vysoký výkon při zachování malých rozměrů a nízké hmotnosti, navíc disponují i dlouhou životností. Konstrukce má název podle iontů lithia, které v baterii při startování přecházejí skrz elektrolyt ze záporné elektrody na kladnou a přenášejí při tom elektrický náboj – proud. Záporné elektrody se vyrábí ze sloučenin uhlíku a grafitu a do krystalové mřížky se vpraví ionty lithia. Kladné elektrody jsou z lithiokobaltového oxidu a rovněž obsahují ionty lithia. Elektrolyt tvoří lithiová sůl v organickém rozpouštědle (ethylenkarbonátu).
Li-Ion baterie uskladní 3x více energie než olověné akumulátory a zároveň mají třikrát až šestkrát menší hmotnost. To je velká výhoda pro závodní jezdce supersportů, enduro a motokrosaře s elektrickým startováním. Baterie, která v olověné verzi váží cca 4 kila, váží jako Li-Ion jen lehce přes kilo, nebo i míň. Navíc olověné akumulátory z principu využívají pouze 30% své kapacity, zatímco Li-Ion baterie využívají téměř 100% kapacity. U lithiových baterií je pro startování stejného motoru zapotřebí jen 1/3 kapacity baterie olověné. Další velkou předností je to, že Li-Ion baterie nemají sklon k samovybíjení a neznají paměťový efekt, proto je možné je dobíjet v jakémkoliv stavu nabití.
Jedinou zásadnější nevýhodou je tak poměrně vysoká cena, která je až  3x vyšší než u olověných baterií. Také se nesmějí nechat vybít pod určitou mez, samy od sebe stárnou a klesá výkonnost. Jejich účinnost klesá i při nízkých teplotách. Ovšem několikanásobným startováním se Li-Ion baterie samy zahřejí natolik, že se startovací schopnost opět výrazně zlepší. Narozdíl od jiných typů motocyklových akumulátorů vyžadují pro nabíjení specifický nabíjecí cyklus!
 
Gelový nebo AGM (MF/SLA) bezúdržbový akumulátor nebývá vybaven klasickými šroubovacími zátkami, byť můžeme v některých případech jakési zátky objevit. Ty však slouží jen k prvotnímu naplnění elektrolytem před uvedením do provozu. Po jejich uzavření se již nikdy neotevírají. Motocyklové gelové a AGM akumulátory jsou vždy výhradně tzv. koncepce VRLA, tj. ventilem řízené (VRLA - Valve Regulated Lead Acid batteries). Akumulátory jsou vybaveny ventilem, který slouží k regulaci pracovního tlaku uvnitř akumulátoru a zároveň působí jako bezpečnostní přetlakový ventil (otevře se při tlaku asi 10 - 40 kPa dle typu akumulátoru). Jeho konstrukce je řešena tak, že neumožňuje průnik vzduchu z okolního prostředí do pracovního prostoru akumulátoru.


Napětí baterie se udává ve voltech [V] a je závislé na počtu článků baterie.
U olověné 6ti článkové (12ti Voltová baterie) plně nabité baterie je jeho svorkové napětí cca 12,6 až 12,8V, kdežto plně vybitého cca 10,5V.
U olověné 3 článkové (6ti Voltová baterie) jsou hodnoty poloviční.
Napětí - akumulátoru dosahuje při nabíjení a vybíjení jiných hodnot, tzv. nabíjecí a vybíjecí křivku, která má poněkud odlišný průběh. Jednotkou tisíckrát menší je milivolt [mV].
Proud – udává se v ampérech [A], případně v jednotkách 1000 x menších, miliampérech [mA]. Hodnoty proudu provázejí každý elektrický obvod, akumulátor nevyjímaje. Zjišťujeme doporučenou hodnotu dobíjecího proudu, počítáme dobu nabíjení při konstantním proudu, proudový odběr spotřebičů a dle toho dimenzujeme akumulátor, atd.
Kapacita akumulátoru – udává se v ampérhodinách [Ah]. Obvykle se udává pro zatížení jmenovitým proudem po dobu 20 nebo 10 hodin. Jmenovitá kapacita se označuje symbolem „C“ a číslicí vyjadřující dobu zatížení v hodinách. Například C20 = 55Ah znamená, že při zatížení jmenovitým proudem po dobu 20 hodin, dosahuje akumulátor kapacity 55Ah. Nebo jinak, při odběru 55/20 = 2,75A bude akumulátor krýt energetickou potřebu spotřebiče po dobu 20 hodin. Čím větší udávaná kapacita, tím více energie je akumulátor schopen naakumulovat a následně vydat.


Samovybíjení olověných akumulátorů je realitou každého provedení akumulátoru. Baterie se zaplavenými elektrodami se vnitřními pochody zcela vybije do cca 6 až 9 měsíců. Pokud budeme sledovat po jaké době odstávky klesne kapacita plně nabitého akumulátoru na 80% původní hodnoty, pak u gelového akumulátoru to je za cca 6 měsíců, AGM za 4 měsíce, se zaplavenými elektrodami cca za 2 měsíce (platí pro zcela odpojený akumulátor, bez jakéhokoliv odběru proudu - jakýkoliv odběr proudu, i nepatrný, například z blikající LED diody, tuto dobu zkracuje). Hodnoty jsou závislé od konkrétního výrobce, typu a provedení akumulátoru. Samovybíjení se zhoršuje stářím akumulátoru a nezapomínejme také, že je silně závislé na okolní teplotě. Jestliže daný VRLA akumulátor ztratí 30 % své kapacity při 250 C za 6 měsíců, pak při 400 C to je už za necelé 3 měsíce. Skladování akumulátorů, ať už jakéhokoliv provedení, vysoká teplota neprospívá. Snažme se je skladovat vždy v chladné (nevytápěné) a suché místnosti. Klasické akumulátory, díky samovolnému vybíjení, snižují své svorkové napětí asi o 8-10 mV/den, AGM akumulátory asi o 3-4 mV/den a gelové asi o 2 - 3 mV/den.

  

Tak už víte, jak na to? V tom případě mrkněte na kompletní nabídku bateriií.

 A pokud ve výběru stále tápete, neváhejte nás kontaktovat!