Jak vybrat řetěz na motorku

Jak vybrat řetěz na motorku


Každá motorka čas od času potřebuje vyměnit či vyčistit řetěz. Obvykle je to oprava, kterou zvládne každý zručnější jezdec, ale pokud se necítíte, v servisu si s tím poradí hravě. Dnešní článek vás navede jak na výběr řetězu, jeho údržbu i výměnu.

 Výběr a označování řetězů

Jak tedy vybrat řetěz?

Nutné je vždy vyměnit váš starý řetěz za rozměrově stejný, tj. se stejným JIS číslem. Typově by měl odpovídat řetězu, který byl namontován na vaši motorku už ve výrobě, ale můžete vybrat samozřejmě i řetěz lepší, než je ve standardu, případně nižší kvality a ceny. Výsledkem je potom pouze odlišná trvanlivost a tím i doba další výměny. Těsněný řetěz za netěsněný doporučujeme vyměnit pouze ve zvláštních případech, třeba pro závodní použití. 
Provoz a údržba motocyklových řetězů
Motocyklový řetěz je součást, která je velmi důležitá. I přesto je však jeho údržba často opomíjená. Můžete investovat do ladění motoru a zvyšování výkonu, ale když zanedbáte svůj řetěz, může vše skončit tím, že stojíte u silnice a díváte se, jak se vám ostatní vzdalují. Řetěz na běžném motocyklu se skládá zhruba z 600-800 součástek. Stačí, když se jedna poškodí a můžete celý řetěz zahodit. Tomu můžete zabránit jednak správnou montáží a následnou údržbou. Okolo údržby existuje spousta mýtů a zaručených rad. Není to ale žádná věda, když víte jak na to.

Mazání a čištění řetězu

Základem údržby je pravidelné mazání řetězu.  Nejprve je potřeba ho předtím očistit. Tyto operace jsou rozdílné pro těsněné a netěsněné řetězy. Čištění netěsněného řetězu je jednodušší, můžeme ho provádět drátěným či jiným hrubým kartáčem, popř. příslušným čističem. U těsněného řetězu musíme dát pozor především na těsnící kroužky, a proto je třeba se vyvarovat několika věcem! Nikdy nečistěte těsněný řetěz pomocí tlakových myček, parním čištěním, drátěnými kartáči nebo rozpouštědly jako je benzín, líh, sprej na kontakty, popř. aceton = tyto mohou poškodit těsnící kroužky. Čištění technickými spreji na čištění, které vyžadují opláchnutí vodou může vést ke korozi, proto užití těchto výrobků není příliš doporučováno. Nejlepší je samozřejmě speciální čistící prostředek, který dnes dodávají téměř všechny olejářské firmy. Ideální je použít pračku na řetězy, např. Kettenmax. Netěsněné řetězy, zvláště ty užívané v terénu a pro závodním nasazení, by měly být čištěny a mazány mnohem častěji.


Kde tedy mazat?

Kluzná plocha mezi válečkem a pouzdrem je netěsněná a s poměrně velkými vůlemi. Váleček je styčným bodem mezi řetězem a zuby řetězového kola. Vnější část válečku je potřeba mít mastnou pouze pro naběhnutí a vyběhnutí válečku ze zubové mezery. Někdy panuje mylná představa, že se váleček v zubu otáčí. Pohyb se ale děje mezi válečkem "stojícím v zubové mezeře" a pouzdrem, které se ve válečku otáčí. To je právě to nejdůležitější místo pro mazání a sem je třeba mazivo dopravit! Z tohoto prostoru se mazivo během provozu dostává odstřikováním odstředivou silou po jeho provozním zahřátí. Nejlépe ho sem dopravíme speciálním sprejem. Kromě tohoto místa je třeba lehce namazat také povrch válečku. Na ostatních místech řetězu, zejména na povrchu, má mazivo pouze antikorozní význam.
Doporučujeme před montáží nový řetěz otřít suchým, čistým hadrem. Originální tovární mazivo je totiž lepivé, aby neodlétalo odstředivou silou. Díky tomu se na povrchu řetězu chytá prach a vytvoří spolu s mazivem brusnou pastu. Použitím suchého hadru k otření zůstane řetěz dostatečně nakonzervován, ale už nelepí. Provozem se ovšem mazivo zahřívá a odstředivou silou odstřikuje ze řetězu, proto je nutné „domazávat“. Před každým mazáním doporučujeme řetěz zbavit prachu. Mazací oleje ve spreji jsou velmi vzlínavé a mohou zanést prach do mazaných míst a pak opět vzniká brusná pasta. Pokud použijete čistič na řetěz, aplikujte mazivo až po cca 10-20 minutách, kdy vyprchají veškerá rozpouštědla z čističe. Ideální je použití myčky např. Kettenmax, která  mazivo dopraví na ta správná místa a ušetří vás špinavé práce.  

 
Co vlastně znamenají čísla v názvu řetězu?

Čísla v označení (např. 428, 520, 530...atd) značí rozměry, tolerance, minimální pevnosti v tahu řetězu, popř. další specifikace, určené japonskými průmyslovými normami JIS (Japanese Industry Standard). (Norma JIS je obdoba norem ISO, ANSI, DIN a dalších).
První číslo 4, 5, 6 značí vzdálenost mezi řetězovými čepy = rozteč Původně tato čísla specifikovala rozteč v osminách palců (coulech), například řetěz série 400 měl rozteč 4/8 resp. 1/2 palce. Dnes jsou ale používaný metrické rozměry, takže řetěz série 400 má rozteč 12,7 mm; 500 - 15,875 mm; 600 - 19,05 mm.
Druhé a třetí číslo označuje řetězovou šířku, měřenou mezi vnitřními plochami vnitřních bočních destiček. Označení končící číslovkou 20 (420, 520…) znamená šířku 6,35 mm mezi destičkami (2/8 palce). Jestliže číslo končí číslem 25 nebo 28, šíře je 7,94 mm (2,5/8 palce). Jestliže číslo končí 30 nebo 32, šíře je 9,53 mm (3/8 palce). Širší řetěz má samozřejmě větší pevnost, druhé a třetí číslo proto také označuje pevnost řetězu, relativně k ostatním řetězům se stejnou roztečí.
Vyšší čísla odpovídají vyšší pevnosti, tj. řetěz 525 je pevnější než 520. Tato dodatečná pevnost je dosažena díky zvětšení válečku. Pozor, neznamená to však, že všechny řetězy 520 mají stejnou pevnost. Záleží samozřejmě také na tloušťce destiček a materiálu. Řetězy jednoho rozměru mohou být ještě různého typu a liší se dodatečným označením, které je různé u různých výrobců (U EK např., 520SRO5 a SROZ).


Jaké spojky se dodávají k řetězům?

Řetězy typu 525 a vyšší jsou dodávány s nýtovací spojkou, která zajišťuje vyšší bezpečnost. Od dubna 2006 jsou navíc spojky dodávány s distančními podložkami pro správné snýtování řetězů. Pro správné a bezpečné snýtování řetězu je třeba nýtovačka, proto je nejlepší navštívit odborný servis!
Netěsněné řetězy mohou být mazány jakýmkoli kvalitním řetězovým mazadlem, nebo např. převodovým olejem specifikace SAE 80/90.
Těsněné řetězy by měly být mazány každých cca 500 km a to výhradně mazivy speciálně označenými jako vhodné pro O – kroužkové řetězy (nepoškozující těsnění). Kvalitní řetězové mazivo by mělo dobře ulpívat na řetězu a mít dobré penetrační vlastnosti, aby dobře proniklo hluboko do mezer mezi pouzdra a válečky. O – kroužky nebo X – kroužky používané např. na EK řetězech pouze těsní mazivo aplikované při výrobě mezi čepy a pouzdry. Jako u ostatních řetězů potřebuje řetěz pravidelně promazávat mezi pouzdry a válečky k prodloužení jeho životnosti. Hodně diskuzí se vede o tom, kam vlastně mazivo ze spreje nastříkat.
Těsněný řetěz je uvnitř naplněn mazivem již z výroby, které je utěsněno právě těsnícími kroužky. Pokud jsou kroužky nepoškozené, mazivo neunikne a nečistoty se nedostanou dovnitř. Pokud se naopak poškodí, mazivo už nikdy uspokojivě dovnitř nedostanete a řetěz je neodvratně odsouzen k výměně. 


Výměna řetězu

Výměna řetězové sady je poměrně nákladná záležitost, takže se samozřejmě všichni snaží dobu výměny co nejvíce oddálit. Nezapomeňte ale, že přetržení řetězu může způsobit několikanásobně vyšší škody. Kdy je tedy optimální čas výměny  a jak to poznat? Nejrychlejší a nejjednodušší metodou poznání, že potřebujete nový řetěz je, že uchopíte jeden článek, který je v kontaktu s rozetou. Jestliže lze vytáhnout článek více než o půl výšky zubu řetězového kola, je čas pro nový řetěz. Spolehlivější a přesnější je použití speciální měrky na řetězy. Můžeme se také řídit napínákem řetězu na kyvné vidlici. Jestliže pravidelně nastavujete řetězovou vůli v průběhu předepsané údržby motocyklu, váš řetěz je na konci životnosti, když zadní osa, popř. napínák, dosáhne poslední rysky. Řiďte se však vždy návodem k obsluze motorky. Pokud váš řetěz při jízdě vytváří nadměrný hluk nebo zjistíte, že zadní kolo je pokryto špinavým řetězovým mazivem, je to jasný signál, že řetěz potřebuje vyměnit. Když čistíte řetěz, věnujte pozornost pozorné prohlídce těsnění a válečků. Pokud najdete nějaký poškozený či prasklý váleček, vyměňte řetěz okamžitě!

Je nutné vždy měnit řetězová kola?

Abyste spolehlivě poznali míru opotřebení zubů kol museli byste mít poměrně složité měřící zařízení. Pokud řetěz nepoužíváte k závodním účelům a najedete na něm před mezním protažením tisíce km je pravděpodobně, že i zuby kol budou nadměrně opotřebené. Vzhledem k tomu, že cena kol je zlomkem ceny kvalitního řetězu, vyplatí se vždy vyměnit řetězová kola spolu s řetězem. Použití více řetězů na jedněch řetězových kolech je smysluplné v podstatě pouze u závodních aplikací.


Jaké je správné napnutí řetězu?

Obecně lze považovat za obvyklé napnutí řetězu takové, kdy je prověšení mezi 35-45 mm. Vždy je však potřeba se řídit doporučením výrobce. Je třeba nějaká doba záběhu po namontování nového řetězu? Nový řetěz nemá žádnou dobu záběhu z hlediska velikosti přenášeného výkonu. Je třeba pouze po 100 km zkontrolovat napnutí řetězu a poté každých 300 km až do zhruba 1000 km.

 

Tak už víte, jak na to? V tom případě mrkněte na kompletní nabídku rozet a řetězů.

 A pokud ve výběru stále tápete, neváhejte nás kontaktovat!